Kompilácia bessedy diétne №7

Slúži stravy Kremľa počas pôstu

28. feb. 2002 Kompilácia jadra je skôr pre skúsenejších, keďže pomocou nej Moduly sa nachádzajú obyčajne v adresári /lib/modules/2.4.7-10, kde číslo .

Kompilácia pod Linuxom. Pri písaní názvov súborov zo zdrojovými kódmi je potrebné dávať pozor na sufix (prípona). Majme napríklad meno súboru .

Kompilácia môže byť: v literatúre: kompilát · kompilovanie. v informatike: preklad zdrojového kódu, pozri kompilácia (programovanie); typ hudobného albumu, .

druhá sezóna, Strácam váhu NTV